Дополнительная информация

  • AVIZ.  Prin prezentul comunicat aducem la cunoștință faptul că la data de 04 octombrie 2019 a avut loc ședința Consiliului societății în cadrul căreia a fost luată Decizia privind retragerea Societatii de pe MTF (Sistemul multilateral de tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei).

 

  • AVIZ privind verificarea datelor din Registrul acționarilor în legătură cu transferul către Depozitarul Central Unic (Информационное объявление о проверке данных из Регистра акционеров в связи с передачей Регистра Единому Центральному Депозитарию) AvizTransferRegistru (20/05/2019) 

 

  • REGULAMENT privind modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele «ESTATE GROUP» SA  RegulamentAccesulActionarilor-RO (Внутреннее положение об установлении порядка обеспечения доступа акционеров к документам АО «ESTATE GROUP» RegulamentAccesulActionarilor-RU)

 

  • MOD de stabilire a cuantumului plății pentru prezentarea de către Societate a extraselor, listelor și copiilor de pe documente la cererea acționarilor, conform «Situației interne privind modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele «ESTATE GROUP»SA»  Calculator-RO (Порядок опеределения стоимости  предоставления Обществом выписок, списков и копий документов по требованию акционеров согласно «Внутреннему положению об установлении порядка обеспечения доступа акционеров к документам АО «ESTATE GROUP» Calculator-RU)