Despre Noi

Denumirea: Estate GroupSA

Număr de înregistrare: 1002600054873 din 29.04.1994

este succesorul FINN Dividend SA.

Adresa juridică a Estate Group SA: mun. Chişinău, str. Feredeului 4.

Tel: ( 022 ) 27-22-56, ( 022 ) 27-23-29.

Obiectivul principal al Estate Group SA – obţinerea profitului pentru dezvoltarea Societăţii şi pentru a asigura plata dividendelor către acţionari.

Societatea are ca obiect principal de activitate:

  • leasing financiar (64.91);
  • alte intermedieri financiare, neincluse în alte categorii (64.99);
  • închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (68.20).

Capitalul social al Estate Group SA – 24 513 772 lei.

Registrul acţionarilor Estate GroupSA este ţinut de Registratorul Independent Soliditate SA (autorizația de societate de registru № 0007 din 31.01.2015). Adresa: mun. Chisinau, str. Feredeului, 4, tel: (022) 54-49-20.

Organele de conducere ale societăţii Estate Group SA sunt:

1. Adunarea generală a acţionarilor.

2. Consiliul societăţii:

  • Preşedinte al consiliului Societăţii - dna Novac Valentina Boris;
  • Membru al consiliului Societăţi - dna Drăguţă Svetlana Petru; 
  • Membru al consiliului Societăţii – dna Oleinicova Inna Nicolae;
  • Membru al consiliului Societăţii – dna Iunco Valentina Feodor;
  • Membru al consiliului  Societăţii – dna Rusu Cristina Dmitrii.

3. Organul executiv – director dna Surdu Irina Serghei.

4. Cenzor  - dna Balan Oxana Anatol.